Què fem?

Una plataforma integrada de solucions.
Estudiem projectes, produïm productes, operem serveis, formem persones.

Estudiar

Consultoria i Projectes

Plans estratègics
Plans de gestió
Conceptualització
Avaluació
Estudis de públic

Produir

Productes Culturals

Projectes museològics
Projectes museogràfics
Programes didàctics
Esdeveniments

Operar

Serveis Culturals

Serveis d’atenció al públic
Visites guiades
Dinamització
Realització d’esdeveniments
Tractament documental

Comunicar

Difusió cultural

Comunicació
Dinamització
Formació
Captació de públics

Què fem?
Què fem?
Què fem?
Què fem?