Qui som

MagmaCultura reuneix un equip de professionals amb àmplia experiència
per a oferir les millors solucions en gestió cultural

Cultura i persones són dos conceptes indissociables. La cultura és el reflex dels valors, la identitat, creativitat i expressivitat de tota una societat, i les seves manifestacions són els millors exponents de la seva riquesa. El futur de les comunitats radica en una adequada gestió, posada en valor, presentació i comunicació dels recursos fonamentals que les caracteritzen.

MagmaCultura és el resultat de més de vint anys de col·laboració en importants equipaments culturals i en el desenvolupament de projectes conceptuals, expositius i estratègics per a la cultura, el turisme i l’educació. És una plataforma integrada per a oferir solucions d’optimització dels recursos de patrimoni cultural, natural, turístic i urbanístic, emprats com a motors de dinamització per a afrontar els nous reptes econòmics, socials i educatius que presenta la societat contemporània.

Qui som